Betalingsvoorwaarden workshop

U dient voor de aanvang van een workshop
de betaling op mijn rekening te hebben voldaan. Hiervoor ontvangt u van mij een factuur.

Bij opzegging binnen 5 dagen voor aanvang van de workshop
stort ik de helft van het bedrag naar u terug.
U dient deze opzegging per mail of contactformulier kenbaar te maken.

Indien u zonder bericht niet verschijnt op de workshop
behoud ik het recht op het gehele bedrag.